Cart 0

Apabila Al- Quran Bercerita- Muhammad Hafiz Samsudin

RM 49.00


Sinopsis:

Al-Quran sebagai kalam Allah yang mengandungi ayat-ayat berkenaan akidah, syariah, muamalat, akhlak, sains dan pelbagai perkara lagi yang diperintahkan oleh Allah meliputi setiap aspek kehidupan manusia sebagai panduan hidup kepada mereka. Tidak terkecuali juga ayat-ayat berkenaan kisah-kisah sejarah. Al-Quran bukanlah sebuah buku sejarah secara mutlak tetapi buku panduan yang mengisahkan nasib umat-umat manusia yang terdahulu.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment