Cart 0

Antologi Karya Syeikh Syamsuddin Bin Abi Abdullah As-Sumatra-I

RM 8.90


Antara hasil karya yang dimuatkan dalam tajuk yang diberi judul:Antologi Karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i yang telah dihimpunkan oleh Tuan Guru Haji Wan Shaghir 'Abdullah itu ialah: 

* Risalah Jawami'il 'Amal 

* Kitab Daerah Al-Wujud

 * Risalah Fi Bayamil Qulub 

* Risalah A'yan Tsabitah

 * Risalah Mitsal Al-Wujud

 * Kasyful Sirrir Rububiyah

 Justeru itu, sesiapa yang ada selera hendak membaca kitab kecil ini, seharusnya dia sudah benar-benar memahami dan memandang dari sudut kaca mata kerohanian dan kebatinan Orang Sufi. Ini kerana istilah-istilah yang digunapakai adalah menurut pandangan mata hati (bashirah) mereka.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment