Cart 0
Scan

Al-Wajiz: Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As.Shahihah

RM 100.80


Sebuah buku yang menghimpunkan hadis-hadis mengikut pembahagian bab perbahasan fiqh tertentu bermula dari bersuci (Thaharah), azan, solat,solat-solat sunnah, puasa,zakat, haji, jenazah, musafir, hari raya, ziarah, nikah, talak, zhihar, khulu', iddah, jual beli, riba,khiyar,ijarah, syirkah, bab gadaian, luqathah, hibah, wakalah, nazar, berburu, penyembelihan, aqiqah, korban, hudud,qazaf, jihad dan banyak lagi.

Selain pembahagia perbahasan, ia turut diberi ulasan-ulasan yang ringkas dan padat. Pembahagian seperti itu sangat membantu di dalam memudahkan kefahaman dan di dalam urusan membuat semakan terhadap dalil-dalil yang menjadi hujjah bagi persoalan fiqh tertentu.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment