Cart 0
al-risalah

Al-Risalah oleh Syeikh Syihab Al-Din Al-Jawi

RM 9.90


Kitab kecil ini adalah hasil karya Tuan Syeikh Syihab al-Din al-Jawi yang berjudul “AL-RISALAH” setebal lima belas muka surat sahaja. Semoga kitab kecil ini menjadi pendorong dan pencetus minda anda yang ingin mengenali diri anda, Tuhan anda dan Rasul anda dengan lebih menyeronokkan.
Hal ini demikian kerana ilmu hakikat atau ilmu kebatinan ini adalah rahsia daripada rahsia-rahsia Allah yang diletakkannya ke dalam hati hamba-hamba-Nya yang soleh. Bahkan tidak ada sesiapa pun yang mengetahui keadaannya (haalnya) melainkan Allah I jua.
Ilmu Tasawuf adalah ilmu rasa, bukan rasa-rasa atau dikenali dengan nama ilmu dzauq. Sesiapa yang sudah merasai dan mengalaminya, sendiri akan faham nanti..

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment