Cart 0

Al-Quran Berjalan – Rahmat Bagi Sekalian Alam - Dr Aidh Bin Abdullah Al-Qarni

RM 35.00


Dunia ini adalaha hina dan tercela Maka sungguh menghairankan jika ada manusia yang rela menjadi hamba-hamba dunia ini. Sungguh menghairankan mereka yang sujud dan merendahkan dirinya begitu rupa terhadap dunia. Sungguh menghairankan mereka yang tunduk tersungkur penuh rasa hormat terhadap dunia.

Mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari hidup Rasulullah Shallallahu`alaihi wasallam’? Mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari risalah yang, dibawa oleh Baginda? Tidakkah mereka mendengar bahawa Baginda wafat tidak meninggalkan apa-apa selain lembaran-lembaran kemuliaan dan amal shalih’?

Kita tidak mengatakan kepada manusia: “Tinggalkanlah harta-benda, keluarlah dari istana-istana kalian dan janganlah kalian mengenderai kenderaan!” Kita hanya mengatakan: “Tetaplah kalian tinggal di dalam istana dan rumah-rumah mewah kalian, kumpulkanlah harta benda, tunggangilah kenderaan-kenderaan kalian. Akan tetapi, kalian janganlah sekali-kali melupakan kewajipan kalian terhadap Dzat Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri ingatlah rumah masa depan kalian yang sempit (kubur). Ingatlah dari perjumpaan dengan Tuhan, hari di mana kalian Ingatlah akan datang dalam keadaan telanjang kaki dan badan. Dan ingatlah hari Yang dikatakan Allah: “Sesungguhnya kamu datang kepada kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu apa yang telah Kami kurniakan kepadamu, darn Kami tiada melihat bersertamu pemberi syafa’at yang kamu anggap bahawa mereka im sekutu-sekutu(Tuhan) di kalanganmu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah) (Al-An’am: Ayat 94)

Oleh kerana itu, buku yang, berada di tangan saudara ini cuba mengimbau kembali kisah bagaimana perjalanan hidup yang dilalui Baginda Shallahllahu ‘alaihi wasallam dari mula Baginda dilahirkan hinggalah Baginda wafat untuk dijadikan sebagai panduan hidup kita di dunia ini supaya perjalanan hidup kita diredhai dan diberkati oleh Yang Maha Esa.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment