Cart 0
6

Al-Mughni Jilid 6: Pembahasan tentang Pinjaman, Jaminan, Perwakilan, Pengalihan Hutang etc

RM 90.75


Al-Mughni Jilid 6: Pembahasan tentang Pinjaman, Jaminan, Perwakilan, Pengalihan Hutang dan Tanggungan, Gadai, Perdamaian, Pembatasan Hak Transaksi, Pailit, Kemitraan/Perseroan, Mengakui Hak


SAMBUNGAN KITAB JUAL BELI:

BAB QARDH (PINJAMAN)

KITAB RAHN (GADAI)

KITAB MUFLIS (PAILIT)

KITAB HAJR (PEMBATASAN HAK TRANSAKSI)

KITAB SHULH (PERDAMAIAN)

KITAB HAWAALAH (PENGALIHAN UTANG DAN TANGGUNGAN)

·    BAB DHAMAAN (JAMINAN)

KITAB SYARIKAH (KEMITRAAN ATAU PERSEROAN)

·    PASAL-PASAL TENTANG BUDAK YANG DIBERI IZIN

·    BAB WAKALAH (PERWAKILAN)

KITAB MENGAKUI HAK

·    PASAL: PENGAKUAN TERHADAP OBJEK YANG TIDAK JELAS

·    PASAL: SYARAT-SYARAT PENGAKUAN NASAB

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment