Cart 0
al mughni 2

Al Mughni Jilid 2: Pembahasan Tentang Shalat

RM 90.00


Al Mughni jilid 2: Pembahasan tentang: sifat shalat, sujud sahwi, shalat dengan barang najis dan sejenisnya, waktu yang terlarang untuk shalat, imamah, shalat orang yang berpergian.

Pengarang: Ibnu Qudamah

Penterjemah: Masturi Irham, M. Abidun Zuhri

Editor: Abu Rania


BAB: SIFAT SHALAT

BAB: PERKARA MEMBATALKAN SHALAT

BAB: SUJUD SAHWI

BAB: SHALAT DENGAN BARANG NAJIS DAN SEJENISNYA

BAB: WAKTU YANG TERLARANG UNTUK MENGERJAKAN SHALAT

BAB: IMAMAH

BAB: SHALAT ORANG YANG SEDANG BEPERGIAN

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment