Cart 0

Al Bidayah wa An-Nihayah Al Hafizh Ibnu Katsir (1 set 22 Jilid) (FREE SHIPPING)

RM 2,115.00


Al-Bidayah wan Nihayah (bahasa Arabالبداية والنهاية‎) atau Tarikh Ibnu Katsir adalah kitab sejarah yang disusun oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir (w.774 H). Pembahasan kitab ini berawal dari penciptaan alam semesta, langit dan bumi, malaikat, manusia pertama, kemudian kisah para nabi dan umat-umat terdahulu hingga Nabi terakhir, kemudian tokoh-tokoh, dinasti (khilafah/daulah) dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad-abad yang dilalui dalam masa Islam hingga ke masa pengarang, kemudian diikuti dengan peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman seperti tanda-tanda datangnya kiamat, perjalanan di alam barzakh, kebangkitan kembali hingga akhirat, Surga dan Neraka yang kisahnya diambil berdasarkan dari hadits nabi ﷺ. seluruh kisah diceritakan dengan baik melalui alqur'an dan juga hadist nabi.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment