Cart 0

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 & Syariah Court Civil Procedure Act 1998

RM 32.50


Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan berhubungan dengan tatacara mal bagi Mahkamah Syariah.

Mengandungi:

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585)

Syariah Court Civil Procedure (Federal Territories) Act 1998 (Act 585)

Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (Sulh) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004

Syariah Court Civil Procedure (Sulh) (Federal Territories) Rules 2004

Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi) (Wilayah- Wilayah Persekutuan) 2011

Syariah Court Civil Procedure (Fees) (Federal Territories) Rules 2011

Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kos dan Elaun) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2011

Syariah Court Civil Procedure (Costs and Allowances) (Federal Territories) Rules 2011*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment