Cart 0

Akta Sewa Beli 1967 (Akta 212) & Peraturan-Peraturan

RM 15.00


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment