Cart 0

Akta Rahsia Rasmi 1972 & Official Secrets Act 1972

RM 10.00


Suatu Akta bagi menyemak dan menyatukan undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan rahsia rasmi.

Mengandungi:

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) / Official Secrets Act 1972 (Act 88) 


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment