Cart 0

Akta Profesion Undang Undang 1976 (Akta 166)

RM 27.50


Suatu Akta bagi menyatukan undang-undang yang berhubungan dengan profesion undang-undang di Malaysia.


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment