Cart 0

Akta Profesion Guaman Syarie (Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 (Akta 814) dan Kaedah-Kaedah Syarie

RM 29.50


Tajuk-tajuk lain yang berkaitan: Akta Fitnah 1957 Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta Kesalahan Keselamatan 2012 Akta Keterangan 1950 & Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Akta Mahkamah Rendah & Kaedah Mahkamah Rendah 1955 Akta Membaharuk Undang-Undang (Perkahwinan & Perceraian) 1976 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah Persekutuan) 1993 Akta Undang-Undang Sivil Dan lain-lain

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment