Cart 0

Akta Petunjuk Geografi 2022 (Akta 836) & Geographical Indications Act 2022 (Act 836)

RM 29.50


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan petunjuk geografi dan bagi perkara-paerkara yang berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Petunjuk Geografi 2022 (Akta 836)

Geographical Indications Act 2022 (Act 836)

Peraturan-Peraturan  Petunjuk Geografi


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment