Cart 0

Akta Pertubuhan 1966

RM 15.00


Suatu Akta berhubung dengan pendaftaran pertubuhan.


Mengandungi:

Akta Pertubuhan 1966 (Akta 832)

Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984

Peraturan-Peraturan Pertubuhan (Permohonan Bagi Perintah Perletakhakan) 1993

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment