Cart 0

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 & Personal Data Protection Act 2010

RM 32.50


Suatu Akta untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.

Contains:


Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)  / Personal Data Protection Act 2010 (Act 709) 

Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi 2013  / Personal Data Protection Regulations 2013 

Perintah Perlindungan Data Peribadi (Golongan Pengguna Data) 2013  / Personal Data Protection (Class of Data Users) Order 2013 

Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Pendaftaran Pengguna Data) 2013 / Personal Data Protection (Registration of Data User) Regulations 2013 

Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Fi) 2013 / Personal Data Protection (Fees) Regulations 2013 

Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi (Pengkompaunan Kesalahan) 2016  / Personal Data Protection (Compounding of Offences) Regulations 2016


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment