Cart 0

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (Akta 759), Perintah-perintah & Peraturan-peraturan

RM 37.50


Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (Akta 759), Perintah-perintah & Peraturan-peraturan

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment