Cart 0

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) - Hingga 10hb Jun 2023

RM 34.00


Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) - Hingga 10hb Jun 2023

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi penyenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama yang sepatutnya, dan bagi perkara yang berkaitan.

Detailed Contents Of Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)  :

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) adalah undang-undang yang mengawal pentadbiran dan pengurusan hartanah strata di Malaysia. Akta ini berkuatkuasa pada 1 Jun 2015 dan menggantikan Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318).

Di bawah Akta Pengurusan Strata 2013, setiap hartanah strata yang mempunyai tiga atau lebih unit pemilikan dan mengandungi kemudahan-kemudahan seperti lif, tangga, kolam renang, atau taman permainan dianggap sebagai bangunan bertingkat tinggi dan harus didaftarkan sebagai badan pengurusan strata (BPS) di bawah Akta ini.

Badan Pengurusan Strata (BPS) adalah badan berdaftar yang dibentuk oleh pemilik unit di dalam satu bangunan bertingkat tinggi untuk menguruskan bangunan dan kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengannya. BPS bertanggungjawab untuk menyelenggara dan membaiki bangunan dan kemudahan-kemudahan tersebut dan juga untuk menguruskan kewangan BPS.

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)  Contains:

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)

Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015

Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015

Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Pengkompaunan Kesalahan) 2019

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment