Cart 0

Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) & Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 (Akta 334)

RM 28.50


Tajuk: Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) & Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 (Hingga 20 September 2022)

Akta Pengangkutan Jalan: Akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalu lintas di jalan-jalan dan perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya; bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor; bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pengangkutan; bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor; dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud yang berkaitan.

Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan: Akta bagi mengadakan peruntukan mengenai pelesenan dan pengawalseliaan kenderaan perdagangan dan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya.


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment