Cart 0

Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) & Peraturan-Peraturan Terpilih

RM 27.00


Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715) & Peraturan-Peraturan Terpilih (Hingga 1 Disember 2021)

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi dan mengawal selia pengangkutan awam darat dan bagi perkara yang bersampingan dengannya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment