Cart 0

Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486), Kaedah-Kaedah dan Perintah-Perintah & Ordinan Pengambilan Tanah

RM 21.00


Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486), Kaedah-Kaedah dan Perintah-Perintah & Ordinan Pengambilan Tanah (Pampasan) (Peruntukan Khas) 1948 (Hingga 5hb Februari 2023)

Suatu Akta berhubungan dengan pengambilan tanah pentaksiran pampasan yang hendak dibuat kerana pengambilan itu, dan perkara-perkara lain yang bersampingan dengannya.

Mengandungi:

Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)    

Perintah Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Akta Pengambilan Tanah 1960) 1974

Akta Pengambilan Tanah (Pindaan) (No. 2) 1977 (Akta A388)

Ordinan Pengambilan Tanah (Pampasan) (Peruntukan Khas) 1948(P.T.M. Ord. 21/1948)

Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubah Suaian Akta Pengambilan Tanah 1960) 2002

Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Pengambilan Tanah) 2009

Kaedah-Kaedah Pengambilan Tanah 2017

Kaedah-Kaedah Pengambilan Tanah (Borang Elektronik) 2017

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment