Cart 0

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

RM 35.00


Mengandungi:

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik) 1997

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kursus Pengajian dan Program Latihan di Politeknik) 1997

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendaftaran Institusi Pendidikan) 1997

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institusi Pendidikan Swasta) (Disiplin Murid) 1998

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Majalah Sekolah dan Bahan Multi Media) 1998

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Ibu Bapa–Guru) 1998

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal, Hari dan Cuti Sekolah) 1998

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institusi Pendidikan Swasta) (Piawaian) 1998

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institusi Pendidikan Swasta) (Iklan) 1998

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penerimaan Masuk Murid ke Sekolah, Penyimpanan Daftar dan Syarat bagi Pengekalan Murid Belajar di Sekolah) 1998

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002

Perintah Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002

Kaedah-Kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 2007

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Majlis Sukan Sekolah Malaysia) 2009

Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran 2010

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Institut-Institut Pendidikan Guru) 2010

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan) 2012

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Permit Mengajar) 2013

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Senat Kolej Vokasional) 2016

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment