Cart 0

Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 & Registration of Businesses Act 1956

RM 17.50


Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan mengenai pendaftaran perniagaan.


Mengandungi:

Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Akta 197) 

Registration of Businesses Act 1956 (Act 197) 

Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957 

Registration of Businesses Rules 1957 

Perintah Pendaftaran Perniagaan (Pemfailan Elektronik) 2007 

Registration of Businesses (Electronic Filing) Order 2007 


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment