Cart 0
bilingual 10017.jpg

Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 & Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012

RM 15.00


Suatu Akta untuk memudahkan pembayaran yang tetap dan tepat pada masanya, untuk mengadakan peruntukan bagi suatu mekanisme bagi penyelesaian pertikaian yang cepat melalui adjudikasi, untuk mengadakan peruntukan bagi remedi untuk mendapatkan bayaran dalam industri pembinaan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.

Mengandungi:

Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 / Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012

Peraturan-Peraturan Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2014 / Construction Industry Payment and Adjudication Regulations 2014

Perintah Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan (Pengecualian) 2014 / Construction Industry Payment and Adjudication (Exemption) Order 2014

Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment