Cart 0

Akta Pelindungan Pengguna 1999

RM 22.50


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pelindungan pengguna, penubuhan Majlis Penasihat Pengguna Negara dan Tribunal Tuntutan Pengguna, dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599)

Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Tribunal Tuntutan Pengguna) 1999

Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Pendedahan Maklumat Bengkel) 2002

Perintah Pelindungan Pengguna (Kontrak Perkhidmatan Hadapan) 2002

Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Standard Keselamatan bagi Mainan) 2009

Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Perakuan Pematuhan dan Tanda Pematuhan Standard Keselamatan) 2010

Perintah Pelindungan Pengguna (Larangan Terhadap Barang yang Tidak Selamat) 2011

Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012

Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Standard Keselamatan bagi Bateri Primer) 2013

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment