Cart 0

Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 & Limited Liability Partnerships Act 2012

RM 22.50


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pentadbiran dan pembubaran perkongsian liabiliti terhad dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan.

An Act to provide for the registration, administration and dissolution of limited liability partnerships and to provide for related matters.

Mengandungi:

  • Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 (Akta 743) / Limited Liability Partnerships Act 2012 (Act 743)
  • Peraturan-Peraturan Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 / Limited Liability Partnerships Regulations 2012
  • Peraturan-Peraturan Perkongsian Liabiliti Terhad (Penepian Fi) 2020 / Limited Liability Partnerships (Waiver of Fee) Regulations 2020

Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment