Cart 0

Akta Makanan 1983 (Akta 281)

RM 52.50


Suatu Akta bagi melindungi orang ramai terhadap bahayanya di segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan, dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Makanan 1983 (Akta 281)

Peraturan-Peraturan Makanan 1985 

Peraturan-Peraturan (Perluasan Pemakaian Akta Makanan 1983 bagi Tembakau dan Lain-lain) Makanan 1993 

Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 

Peraturan-Peraturan Makanan (Notis di Bawah Seksyen 32B) 2007 

Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009 

Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 

Peraturan-Peraturan Iradiasi Makanan 2011 

Peraturan-Peraturan Makanan (Fi Analisis Makanan) 2016 

Peraturan-Peraturan Makanan (Pengkompaunan Kesalahan) 2017 

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment