Cart 0

Akta Kumpulan Wang SImpanan Pekerja 1991 (Akta 452) - Hingga 15 September 2023

RM 32.00


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan undang-undang yang berhubungan dengan suatu skim simpanan untuk persaraan pekerja dan pengurusan simpanan itu bagi maksud persaraan dan bagi perkara-perkara yang bersampingan dengannya.

Mengandungi:

Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452)

Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 2001

Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991

Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Akaun Simpanan Shariah) 2016

Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pelaburan dalam Institusi Pengurusan Dana) 2016

Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Institusi Pengurusan Dana) 2016

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment