Cart 0

Akta Koperasi 1993 (Akta 502) & Peraturan-Peraturan

RM 22.00


Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi-koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut nilai-nilai kejujuran, kebolehpercayaan dan ketelusan koperasi bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi negara dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Koperasi 1993 (Akta 502)

Peraturan-Peraturan Koperasi 2010

Peraturan-Peraturan Tribunal Koperasi 1998

Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi) 2010

Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi) 2010

Peraturan-Peraturan Koperasi (Pelaburan) 2010

Peraturan-Peraturan Koperasi (Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan) 2010

Peraturan-Peraturan Koperasi (Fi) 2010

Peraturan-Peraturan Koperasi (Pengkompaunan Kesalahan) 2010

Peraturan-Peraturan Koperasi (Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi) 2010

Peraturan-Peraturan Koperasi (Subsidiari) 2010

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment