Cart 0

Akta Kontrak 1950 & Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Hingga Mac 2023)

RM 12.00


Akta 136 – Suatu Akta  mengenai kontrak-kontrak.

Akta 120 – Suatu Akta mengenai membuat kontrak bagi pihak Kerajaan dan Kerajaan Negeri dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:

Akta Kontrak 1950 (Akta 136)

Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment