Cart 0

Akta Kilang dan Jentera 1967

RM 39.50


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalan kilang berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang di dalamnya, pendaftaran dan pemeriksaan jentera dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)

Peraturan-Peraturan (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi) Kilang dan Jentera 1970

Peraturan-Peraturan (Lif Letrik Penumpang-Penumpang dan Barang-Barang) Kilang dan Jentera 1970

Peraturan-Peraturan (Pemagaran Jentera dan Keselamatan) Kilang dan Jentera 1970

Peraturan-Peraturan (Orang-Orang Menjaga) Kilang dan Jentera 1970

Peraturan-Peraturan (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970

Peraturan-Peraturan (Pentadbiran) Kilang dan Jentera 1970

Peraturan-Peraturan (Perakuan Kebolehan- Peperiksaan) Kilang dan Jentera 1970

Peraturan-Peraturan (Pemberitahuan, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera 1970

Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Timah Hitam) 1984

Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Proses Asbestos) 1986

Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986

Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989

Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian) 1989

Kaedah-Kaedah Kilang dan Jentera (Mengkompaun Kesalahan) 1978

Perintah (Pengecualian) Kilang dan Jentera 1986

Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Skim Pemeriksaan Khas) (Pemeriksaan Berasaskan Risiko) 2014

Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Perakuan Kelayakan Bagi Mesin Angkat) 2015

Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Perakuan Kelayakan Bagi Bejana Tekanan Tidak Berapi) 2017


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment