Cart 0

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

RM 39.50


Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan mengenai keselamatan sosial dalam kontingensi yang tertentu dan bagi membuat peruntukan mengenai beberapa perkara lain berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4)

Peraturan-Peraturan (Am) Keselamatan Sosial Pekerja 1971

Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Acara Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial) 1976

Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Bayaran-Bayaran Berkala Kepada Orang-Orang Tanggungan) 1984

Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Kadar Harian Minimum Faedah) 1984

Kaedah-Kaedah Keselamatan Sosial Pekerja 1971

Kaedah-Kaedah Pertubuhan Keselamatan Sosial (Lembaga Kenaikan Pangkat) 1988

Kaedah-Kaedah Keselamatan Sosial Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib) 1994

Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Kadar Harian Faedah Minimum) 1999

Kaedah-Kaedah Keselamatan Sosial Pekerja (Jawatankuasa Tatatertib dan Lembaga Rayuan Tatatertib) 2001

Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Pengkompaunan Kesalahan) 2006

Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Kadar Bulanan Elaun Layanan Sentiasa) 2013

Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Gaji Bulanan Purata Minimum) 2014

Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Amaun Faedah Pengurusan Mayat) 2017

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment