Cart 0

Akta Kesalahan Keselamatan 2012 & Security Offences Act 2012

RM 12.50


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi langkah-langkah khas yang berhubungan dengan kesalahan keselamatan bagi maksud mengekalkan ketenteraman awam dan keselamatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:

Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (Akta 747) 

Security Offences (Special Measures) Act 2012 (Act 747) 

Peraturan-Peraturan Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pemintasan Komunikasi) 2012 

Security Offences (Special Measures) (Interception of Communications) Regulations 2012 


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment