Cart 0
Scan

Akta Kerja 1955 (Akta 265)

RM 29.50


Akta 265 - Suatu Akta berkaitan dengan pekerjaan.

Akta 220 - Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenari hari kelepasan mingguan bagi orang-orang yang digunakhidmat di kedai, restoran dan panggung.

Akta 369 - Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank.

Akta 753 - Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi umur persaraan minimum dan bagi apa-apa perkara yang berhubungan dengannya.


Mengandungi:

Akta Kerja 1955 (Akta 265)

Peraturan-Peraturan Kerja 1957

Peraturan-Peraturan Kerja (Prosedur – Peruntukan-Peruntukan Bersaling) 1957

Peraturan-Peraturan Kerja (Mengambil Bekerja Wanita) (Konduktor Wanita) 1958

Peraturan-Peraturan Kerja (Mengambil Bekerja Wanita) (Pekerja-Pekerja Syif) 1970

Peraturan-Peraturan Kerja (Pembatasan Kuasa Pegawai) 1993

Peraturan-Peraturan Kerja (Kadar Minimum Elaun Bersalin) 1976

Peraturan-Peraturan Kerja (Faedah-Faedah Penamatan Dan Pemberhentian Kerja Sementara) 1980

Peraturan-Peraturan Kerja (Had Kerja Lebih Masa) 1980

Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Perluasan dan Pengubahsuaian Akta Kerja) 2000

Peraturan-Peraturan Kerja (Penyata Penggajian Tahunan) 2003

Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010

Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220)

Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)

Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)

Peraturan-Peraturan Umur Persaraan Minimum (Siasatan) 2013

Perintah Gaji Minimum 2020


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment