Cart 0

Akta Kaunselor 1998 & Counsellors Act 1998

RM 19.50


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran dan amalan kaunselor dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Kaunselor 1998 (Akta 580) 

Counsellor Act 1998 (Act 580)

Peraturan-Peraturan Kaunselor (Kelakuan dan Tatatertib) 1999 

Counsellors (Conduct and Discipline) Regulations 1999 

Peraturan-Peraturan Kaunselor (Pendaftaran dan Perakuan Amalan) 1999 

Counsellors (Registration and Practising Certificate) Regulations 1999 

Peraturan-Peraturan Kaunselor (Fi) 2017 

Counsellors (Fees) Regulations 2017 


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment