Cart 0

Akta Kanak Kanak 2001 (Akta 611) & Peraturan Peraturan

RM 29.50


AKTA KANAK-KANAK 2001 (AKTA 611)

Peraturan-Peraturan
(Hingga 20hb Jun 2022)


Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelindungan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.

Mengandungi:

Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)
Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Borang dan Daftar Ditetapkan) 2007
Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Orang yang Layak dan Sesuai) 2009
Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Pembantu Pelindung) 2017
Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak dan Pasukan Kebajikan Kanak-Kanak) 2017
Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Pemeliharaan Berasaskan Keluarga) 2017
Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Asrama Akhlak) 2017
Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Sekolah Diluluskan) 2017
Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Tempat Selamat) 2017
Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Tempat Perlindungan) 2017

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment