Cart 0

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

RM 19.50


Suatu Akta untuk meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan jalan, parit dan bangunan dalam kawasan-kawasan pihak berkuasa tempatan di Malaysia Barat, dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. 

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment