Cart 0

Akta Hasutan 1948 & Sedition Act 1948

RM 9.00


Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan berkenaan hukuman bagi hasutan.

Mengandungi:

Akta Hasutan 1948 (Akta 15) / Sedition Act 1948 (Act 15)


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment