Cart 0

Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332)

RM 22.50


Suatu Akta bagi membuat peruntukan yang lebih baik dalam undang-undang berhubungan dengan hak cipta dan bagi perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332)

Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Notis Pelarangan Import) 1987

Perintah Hak Cipta (Pertubuhan Kerajaan Dan Badan Antarabangsa) 1987

Perintah Hak Cipta (Perpustakaan Awam Dan Institusi Pelajaran, Sains Atau Profesional) 1987

Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Pemakaian Bagi Negara-Negara Lain) 1990

Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Pemberitahuan Sukarela) 2012

Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Tribunal Hak Cipta) 2012

Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Organisasi Pengurusan Kolektif) 2022

Perintah Hak Cipta (Entiti yang Diberi Kuasa) 2022

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment