Cart 0
had

Akta Had Masa 1953 & Limitation Act 1953

RM 12.50


Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi had masa tindakan dan timbang tara.


Contains:

Akta Had Masa 1953 (Akta 254) / Limitation Act 1953 (Act 254)


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment