Cart 0

Akta Fitnah 1957 & Defamation Act 1957

RM 7.50


Suatu Akta berhubungan dengan undang-undang libel dan slander dan kepalsuan berniat-jahat yang lain.

Mengandungi:

Akta Fitnah 1957 (Akta 286) / Defamation Act 1957 (Act 286)

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment