Cart 0

Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234),Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983

RM 25.00


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment