Cart 0

Akta Bank Negara Malaysia 2009 & Central Bank of Malaysia Act 2009

RM 27.50


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi kewujudan berterusan Bank Negara Malaysia dan bagi pentadbiran, matlamat, fungsi dan kuasa Bank, dan bagi perkara berbangkit atau bersampingan dengannya.

Mengandungi:

Akta Bank Negara Malaysia 2009 (Akta 701)

Central Bank of Malaysia Act 2009 (Act 701)

Perintah Bank Negara Malaysia (Institusi Kewangan Yang Ditetapkan) 2009

Central Bank of Malaysia (Prescribed Financial Institutions) Order 2009 


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment