Cart 0

Akta Badan Badan Berkanun (Tatacara & Surcaj) 2000 & Statutory Bodies Act 2000

RM 22.50


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berhubungan dengan tatatertib, dan pengenaan surcaj ke atas, pegawai-pegawai badan berkanun yang diperbadankan oleh undang-undang persekutuan, dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) 

Statutory Bodies (Discipline and Surcharge) Act 2000 (Act 605) 


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment