Cart 0

Akhlak Seorang Muslim- Muhammad Al- Ghazali

RM 45.00


Sinopsis:

Islam amat menekankan tentang kesempurnaan akhlak dan tatacara hidup yang sempurna berpandukan sunnah nabi muhammad s.A.W dan petunjuk kitab suci al-quran.

Di dalam pendidikan, kita mengajar akhlak dan cara-cara yang dilalui oleh para ahli falsafah serta nilai-nilai yang digunakan itu sebagai contoh supaya orang-orang islam dapat mencontohi tuntutan itu.

Rasululah s.A.W telah dapat membebaskan manusia dari belenggu kesesatan. Semoga mereka dapat membuka lebih banyak ajaran islam daripada falsafah yunani dan rom.

Kita telah mengetahui bahawa Nabi Muhammad S.A.W mengajar tentang kehidupan untuk menuju kesempurnaan yang menjadi ikutan setiap individu muslim sekaligus menonjolkan lambang kebesaran dan kesucian agama islam.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment