Cart 0

Adab Pembaca AL-Quran - Menghidupkan Interaksi Berkualiti Bersama Kitabullah

RM 49.00


Kitab at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur’an merupakan salah satu karya Imam al-Nawawi yang menyentuh perihal al-Quran, dari sudut: Kelebihan al-Quran, adab membaca dan menghafalnya, hukum hakam berkaitan al-Quran dan lain-lain. Seharusnya seorang Muslim perlu mengetahui bagaimana caranya untuk kita berinteraksi dengan Kalamullah. Al-Quran bukan sahaja berfungsi sebagai panduan hidup manusia, tetapi ia mestilah dipelihara dan dihormati dengan cara terbaik kerana tindakan ini melambangkan adab kita bersama Allah Taala.

Karya yang dihasilkan oleh Imam al-Nawawi ini dilihat sebagai sebuah tulisan yang ringkas tetapi padat untuk tatapan para pembaca. Tambahan pula, kepakarannya dalam bidang feqah juga telah membuatkannya tersusun dalam bentuk yang mudah difahami daripada sejumlah perincian yang begitu panjang lebar. Sebab itulah, kitab karangan beliau ini menjadi pilihan utama kepada umat Islam di dunia sebagai suatu permulaan dalam menjinakkan dan mendekatkan hati mereka terhadap al-Quran. Mudah-mudahan kitab at-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur’an yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dengan nama Adab Pembaca al-Quran ini menjadi santapan awal bagi rohani sebelum memburu ketenangan dengan ayat-ayat Allah Taala.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment