Cart 0

Ada Semangat Motivasi Diri dalam Kokurikulu Ahmad Marzuki Ismail

RM 14.80


Sinopsis:

Buku ini menjelaskan bagaimana seseorang pelajar tersebut harus mempunyai motivasi diri dalam membuat sebarang tindakan atau perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian terutama di sekolah. Ini kerana sebahagian besar masa pelajar dihabiskan di sekolah termasuk dalam aktiviti kokurikulum.

Antara kandungannya:

  • Motivasi di peringkat sekolah dan pengaruh untuk mencapai matlamat memotivasikan pelajar.
  • Memotivasikan pelajar dalam kegiatan kokurikulum.
  • Memotivasikan kehidupan pelajar dan pembentukan sahsiah pelajar.
  • Memotivasikan pelajar dalam membuat keputusan dan melahirkan pelajar cemerlang.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment