Cart 0
Scan

80% Kosa Kata dalam Al-Quran

RM 5.00


Perkataan yang diberikan dalam buku kecil ini menyumbang 82.6% (64,282) daripada jumlah keseluruhan perkataan (lebih kurang 77,800) Al-Quran. Perkataan yang disenaraikan dalam enam muka surat pertama sering berlaku. Sebahagian daripadanya berlaku dalam kombinasi antara satu sama lain. Ia merupakan 41.5% (32,263) daripada jumlah perkataan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment