Cart 0

50 Wasiat Rasullah SAW untuk Wanita

RM 50.00


Sinopsis:

WANITA adalah pembentukan generasi masa hadapan. Merekalah yang banyak berperanan mendidik para pemimpin, perwira dan srikandi negara. Namun bagaimana mungkin seorang wanita dapat mempersiapkan generasi keluarga dan anggota masyarakat yang kuat dan beriman kecuali mereka benar-benar seorang Muslimah, terpandang kerana agamanya, berpegang kepada panduan Tuhannya dan mengikuti Sunnah Nabi.


Buku 50 Wasiat Rasulullah SAW Untuk Wanita ini memperjelaskan pelbagai kaedah, tunjuk ajar, bimbingan serta panduan yang boleh diteladani. Terhimpun di dalam buku ini petikan ayat-ayat al-Quran serta diperteguhkan oleh hadis-hadis sahih daripada Rasulullah SAW, yang mengandungi bermacam-macam wasiat. Diharapkan buku ini dapat menarik minat wanita Muslimah untuk mencontohinya.


SELAMAT MEMBACA DAN MENIMBA ILMU

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment