Cart 0
Scan

38 Sahabat yang dijamin masuk surga

RM 48.00


Buku yang ada di hadapan pembaca ini berisi kisah-kisah sepuluh orang shahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Mereka adalah tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, “Rasulullah bersabda: ‘Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa’ad di surga, Sa’id di surga, Abu ‘Ubaidah bin Jarrah di surga’.” (HR. At-Tirmidzi: 3680). Sa’ad adalah Ibnu Abi Waqqash, dan Sa’id adalah Sa’id bin Zaid. Selain mereka juga ada beberapa shahabat yang dijamin masuk surga, seperti Khadijah binti Khuwailid, Abdullah bin Salam, Ukasyah bin Mihshan dan lain-lain.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment